Toelatingsvoorwaarden

De opleiding situeert zich in de derde graad van het Beroepssecundair Onderwijs (BSO), zijnde het vijfde, zesde en zevende jaar.
  • Om in het eerste jaar gitaarbouw of vioolbouw te kunnen starten (vijfde jaar BSO), moet je ten minste geslaagd zijn voor het vierde jaar BSO.
     
  • Buitenlandse kandidaten moeten in het bezit zijn van een getuigschrift of diploma dat minimum gelijkgesteld kan worden aan  het getuigschrift 4e jaar BSO van de Vlaamse Gemeenschap. 
     
  • Daarnaast zijn motivatie, handigheid, zin voor nauwkeurigheid, zelfstandigheid en interesse voor muziek belangrijke vereisten.

Vrijstellingen

Leerlingen die reeds een diploma van het secundair onderwijs behaalden, kunnen voor sommige vakken vrijstellingen bekomen indien zij deze vakken in een vorige opleiding gevolgd hebben. (Nederlands, Lichamelijke Opvoeding, Godsdienst/Zedenleer, PAV, ...). De eindbeslissing daarover wordt steeds door de school genomen.

Het diploma van buitenlandse kandidaten zal hiervoor geverifieerd moeten worden op gelijkwaardigheid.  Je kan hiervoor zelf ook het Europees kwalificatieraamwerk raadplegen.  Om vrijstellingen te bekomen moet je diploma minstens in niveau 4 ingeschaald zijn.

Heb je deze drie studiejaren met vrucht volbracht, dan behaal je een diploma muziekinstrumentenbouw dat je toegang geeft tot het hoger onderwijs.