Tokkelinstrumenten

ella

Opleiding

In het tweede jaar wordt een klassieke gitaar gebouwd naar model van José L. Romanillos. De gebruikte bouwmethode is gebaseerd op de Spaanse gitaarbouwtraditie. Gevorderde technieken worden aangeleerd zoals inlegwerk, het buigen en bewerken van verschillende houtsoorten, het vervaardigen van speciale onderdelen, politoeren en afstellen van de gitaar.

In de derde jaar kunnen de leerlingen zich specialiseren binnen de groep van historische tokkelinstrumenten. De vorderingsgraad van elke leerling bepaalt welk instrument gebouwd zal worden. De begeleiding is meer individueel gericht maar er wordt tevens een zekere mate van zelfstandigheid verwacht.

Te bouwen instrumenten

  • Renaissanceluit (model Wendelio Venere 1582)
  • Barokgitaar (vlakke of gewelfde rug en zijkanten, 17e eeuw)
  • Romantische gitaar (begin 19e eeuw)
  • Steelstring gitaar (zeer vroeg model ca. 1860)
  • Klassieke concertgitaar

De aangeleerde technieken zijn van hoogstaand niveau en worden op het einde van het schooljaar door een externe vakjury beoordeeld.

 

gitaarplan

Technische vakken

In de technische vakken komt een brede waaier van vakkennis aan bod die specifiek is voor al wat met snaarinstrumenten te maken heeft: de historiek van de viool- en gitaarbouw, de grote Europese tradities, stijlleer, wetenschappelijk onderzoek, literatuurstudie, houtstudie, beroepsethiek, luisteroefeningen, toegepaste akoestische kennis, enzovort.

Vele van deze lessen worden in of rond de praktijklokalen gegeven of zijn geïntegreerd in de praktijklessen zelf.

Soms zijn er bezoeken gepland aan concerten, musea of houthandelaars in het buitenland.

In het vak Technisch Tekenen worden bouwplannen of  contourstudies  getekend, zowel op papier als met moderne Autocad technieken.

In het vak Muziek wordt er met de leerlingen gemusiceerd. Het niveau wordt aangepast aan de individuele capaciteiten van elke leerling. Tijdens bepaalde evenementen worden er kleine optredens georganiseerd.  

Op het einde van elk studiejaar wordt er een atelierconcert georganiseerd waarop professionele muzikanten de gloednieuwe, door onze studenten gemaakte instrumenten bespelen.  Voordien wordt er voor de studenten ook een feedback moment voorzien waarbij de professionele muzikanten de instrumenten beoordelen op hun speltechnische kwaliteiten.  Een leerrijk moment waar onze studenten naar uit kijken!

Vak Aantal uur per week      Leerkracht
Technische vorming 5BM/6BM 7BM/7BR  
Praktijk 16 16 Els JagenauKen Van Hoeylandt
Technologie 4 4 Els Jagenau / Ken Van Hoeylandt
Technisch tekenen 2 2 Els Jagenau / Ken Van Hoeylandt
Muziek 2   Bert Van Goethem
Algemene vorming      
Project algemene vakken 4 6  
Engels 2 2  
Lichamelijke opvoeding 2 2  
Levensbeschouwelijke vakken 2 2  

Stage

In het 3de jaar instrumentenbouw en in het restauratiejaar zijn verplichte stages opgenomen.

In overleg met de leerkracht zoekt de leerling een stageplaats bij een gevestigde bouwer of restaurateur. Ook musea kunnen geschikte stageplaatsen bieden.

De duur ervan varieert van 2 tot 3 weken. De contacten en ervaringen die de student via deze weg opdoet zijn zeer belangrijk.

ILSA stelt zich tot doel kwaliteitsvolle viool- en gitaarbouwers op te leiden. Dit kan niet zonder hen de kans te geven zich te toetsen aan de realiteit van het beroep. Daarom is ook het extra restauratiejaar zeer belangrijk. In combinatie met de externe stages bij befaamde luthiers vormt het een ideale uitvalsbasis om bij meesterbouwers in de leer te gaan.

barokgitaar kam

Barokgitaar gebouwd door Lennert Van De Velde.