Restauratie strijkinstrumenten

restauratie atelier

De opleiding instrumentenbouw heeft een aanvullend jaar 'Restauratie' waarin het restaureren van strijk- en tokkelinstrumenten onderwezen wordt. Dit extra jaar situeert zich op het niveau van 7BSO, idem als het 3e jaar instrumentenbouw. Het kan echter pas gevolgd worden als men de 3 jaar instrumentenbouw achter de rug heeft of voldoende kennis en vaardigheden kan voorleggen. 

In het restauratiejaar worden basisrestauraties aangeleerd zoals barsten en breuken, doublures, verhalzingen, het plaatsen van bushings, het retoucheren van vernissen, enzovoort.

De restauraties gebeuren met betrekking tot het instrument dat zich aanbiedt en verlopen dus dikwijls projectmatig.

Vak Aantal uur per week Leerkracht
Praktijk 16 Maarten De Keukeleire
Technologie 6 Erik Buys /  Maarten De Keukeleire
Documentatie tekenen 2 Maarten De Keukeleire
muziekgeschiedenis 3 Bert Van Goethem